[En català més avall]

Jueves Santo: la Última Cena. Este post es parte de nuestra trilogía Otra Mirada especial de Semana Santa.

¡Judas! ¡Te hemos pillado! ¿Aparte de no tener aureola tampoco tienes educación? Has de esperar al resto de comensales y más cuando se está bendiciendo en la Última Cena, o ¿no?

Mensaje captado: entregarás a Cristo por 30 monedas de plata y pasarás a la historia como paradigma de la Avaricia y la Traición.

Algunas curiosidades de la escena: ¿os habéis fijado que no hay cubiertos y sin embargo la riqueza de la estancia es digna de un palacio del s. XV? En la tabla completa también hay cena para otros animales ¿los habéis encontrado?

Detalle de la pintura
Santa Cena
Jaume Huguet
Museu Nacional d’Art de Catalunya

+++

Dijous Sant: l’Últim Sopar. Aquest post és part de la nostra trilogia Altres Ulls especial de Setmana Santa.

Judes! T’hem enxampat! ¿A més de no tenir aurèola tampoc tens educació? Has d’esperar a la resta de comensals i més quan s’està beneint a l’Últim Sopar, o no?

Missatge captat: vendràs al Crist per 30 monedes de plata i passaràs a la història com a paradigma de l’Avarícia i la Traïció.

Algunes curiositats de l’escena: us heu fixat que no hi ha coberts i no obstant això la riquesa de l’estada és digna d’un palau del s. XV? A la taula completa també hi ha sopar per a altres animals ¿els heu trobat?

Detall de la pintura
Sant Sopar
Jaume Huguet
Museu Nacional d’Art de Catalunya